Welkom

De Plek vzw is een kleinschalig en biologisch landbouwproject onder de vorm van het CSA model (Community Supported Agriculture).  Dit wil zeggen dat klanten door zich in te schrijven lid worden van de vzw. Leden kopen een oogstaandeel aan het begin van het oogstjaar (van 1 juni tot 31 mei) en kunnen daarvoor een heel jaar oogsten. Op deze manier hebben wij als boer de zekerheid dat onze investeringen en lonen van het komende jaar gedekt zijn. Door het rechtstreekse contact tussen boer en klant, de korte keten, kunnen wij op een zeer kleinschalige manier aan landbouw doen en er toch een eerlijk loon voor terugkrijgen. Bovendien betaal je daardoor als lid minder voor biogroenten dan in de supermarkt.(Door de combinatie van CSA principe  en kleinschaligheid kunnen we grote kosten zoals koelruimtes, transport, zware machines, verspilling etc... vermijden) 

Vanaf 2018 is er ook de mogelijkheid om wekelijks groentepakketten af te halen (keuze tussen klein, midden en groot), eveneens door zich hiervoor op voorhand in te schrijven en te betalen. Onze leden engageren zich voor een langere periode. Het geeft ons financiële stabiliteit en de ruimte om te focussen op kwaliteit. 

De leden delen in het risico maar ook in de overvloed. In de praktijk wil dat zeggen dat er een teelt door omstandigheden (weer, insecten) kan wegvallen. Maar is er overvloed dan wordt die ook gedeeld en kunnen de leden inmaken of invriezen. Dit principe geldt zowel voor de zelfoogst als voor de pakketten. Wij communiceren hier open over. Er zijn jaarlijks ongeveer 60 teelten dus de leden merken er weinig van als er eens een teelt wegvalt. De leden blijven op deze manier verbonden met de seizoenen en doen een concrete bijdrage aan gezonde landbouw.

We voorzien de leden van een divers aanbod groenten (een 60-tal soorten gespreid over het ganse jaar) en een klein aanbod kleinfruit (o.a. aardbeien, frambozen, bessen, appels en rabarber). We werken zonder het gebruik van pesticiden, herbiciden en kunstmeststoffen. Het bio-certificaat werd aangevraagd in 2017, we zijn nu officieel in omschakeling.